Bülbin SUCUOĞLU NİMET, Dolunay SARICA AYŞE, Hatice BAKKALOĞLU, Bahar KEÇELİ-KAYSILI

Paraprofesyoneller İçin Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı Kursu: Kursiyerler Ne Söylüyor?

The Small Steps Early Intervention Program Course for Paraprofessionals: What Paraprofessionals Have to Say

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

2014-Cilt: 47 Sayı: 1

375-394

Erken çocukluk özel eğitimi, Küçük

Early childhood special education, Small Steps Early Intervention Program, paraprofessional, focus group discussion

13345

Benzer Makaleler

Erken Çocuklukta Dijital Bağımlılıkla Mücadele Projesi Kapsamında Ebeveynlerin Çocuklarının Dijital Medya Kullanımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hatice AYAR, Nurgül BULUT, Zehra GELİCİ

Dijital Oyun Bağımlılık Eğilimi ve Ebeveyn Rehberlik Stratejileri Ölçeklerinin Geliştirilmesi

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Kadriye Selin BUDAK, Nesrin IŞIKOĞLU

Zihinsel Yetersizlik Gösteren Öğrencilerin Eğitiminde Bilgisayar Kullanımı İle İlgili Öğretmen Görüşleri

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Kadriye YILDIZ, Ahmet YIKMIŞ

Okul Öncesinde Değerler Eğitimi İle İlgili Ebeveyn Görüşlerinin İncelenmesi

Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi

Halime Nur SEZER, Duygu YALMAN

Quality In Preschool Education: The Views of Teachers and Assistant Teachers

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi

Abdulhamit KARADEMİR, Mehmet Akif CİNGİ, Fatih DERELİ, Berrin AKMAN

Dünyada ve Türkiye'de Erken Çocukluk Özel Eğitiminin Gelişimi ve Erken Çocukluk Özel Eğitim Uygulamaları

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi

Elif Sazak PINAR

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Sürecine İlişkin Görüşleri: SWOT Analizi Tekniği

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Alper ŞAHİN, Hakan SARI, Tarik KORKMAZ, Burhanettin KARAKOÇ

Avukatın Müvekkilinin Kişisel Sağlık Verilerine Erişimine İlişkin Değerlendirmeler

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Nesibe KURT KONCA, Emel BADUR