Lale KARASU, Ercüment Neşet DİZDAR, Hakan ÇOLAK

Bir Hastanede Çalışan Laboratuvar Çalışanlarının İşe Hazır Bulunuşluklarının İş Sağlığı ve Güvenliği Algısına Etkisi

The Effect of Work Availability of Laboratory Employees in Hospitals on Perception of Occupational Safety and Health

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

2023-Cilt: 7 Sayı: 1

1-9

İş Sağlığı ve Güvenliği, Laboratuvar, Sağlık personeli

Occupational health and safety, laboratory, health personnel.

97 38

7