Muhammet Hamdi MÜCEVHER

ÇALIŞANLARIN GÖZÜNDEN İYİ YÖNETİCİ VE KÖTÜ YÖNETİCİ DAVRANIŞLARI VE BU DAVRANIŞLARIN SONUÇLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

A QUALITATIVE RESEARCH ON GOOD MANAGEMENT AND BAD MANAGEMENT BEHAVIORS AND THE RESULTS OF THESE BEHAVIORS FROM THE EYES OF EMPLOYEES

Enderun

2023-Cilt: 7 - Sayı: 1

37-64

İyi yönetici davranışları, kötü yönetici davranışları, özel sektör, işgören, çalışan

Good managerial behavior, bad managerial behavior, private sector, employee

40969