Ahmet YAMAN

BİR KENTSEL KAMU POLİTİKASI ANALİZİ OLARAK: MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM (MEÖ) İLE BELEDİYELER ARASINDAKİ İLİŞKİ

AS AN URBAN PUBLIC POLICY ANALYSIS: THE RELATION BETWEEN VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (VET) AND MUNICIPALITIES

Enderun

2023-Cilt: 7 - Sayı: 1

1-17

Kentsel kamu politikası, yerel yönetimler, mesleki ve teknik eğitim, kentsel büyüme

Urban Public Policy, Local Government, Vocational Education and Training, Urban Growth

34755