Mehmet Özer DEMİR, Zuhal Gök DEMİR

TÜRKİYE’DEKİ DİZİ İZLEYİCİLERİNİN KULLANIMLAR DOYUMLAR YAKLAŞIMIYLA İNCELENMESİ

THE USES AND GRATIFICATIONS APPROACH OF TV SERIES VIEWERS IN

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

2013-Sayı: 39

1-20

Uses and gratification approach, product placement, TV series

kullanımlar doyumlar yaklaşımı, ürün yerleştirme, TV dizileri

336 166

7
Benzer Makaleler

TÜRKİYE’DEKİ DİZİ İZLEYİCİLERİNİN KULLANIMLAR DOYUMLAR YAKLAŞIMIYLA İNCELENMESİ

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Mehmet Özer DEMİR, Zuhal Gök DEMİR

TÜRKİYE’DEKİ DİZİ İZLEYİCİLERİNİN KULLANIMLAR DOYUMLAR YAKLAŞIMIYLA İNCELENMESİ

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Mehmet Özer DEMİR, Zuhal Gök DEMİR

Televizyon Dizileri Ve Filmlerde Ürün Yerleştirmeye Yönelik Genç Tüketicilerin Tutumlarına İlişkin Bir Nitel Araştırma

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi

İbrahim KIRCOVA, Şirin Gizem KÖSE

A Note on a Problem of J. Galambos

Turkish Journal of Mathematics

Lu- ming SHEN, Yu-yuan ZHOU, Yue-hua LIU

Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Çerçevesinde Yaşlı Bireylerin Sosyal Medya Kullanım Davranışı Örüntüleri

Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi

Asel ŞAMİLOVA, Niyazi AYHAN

SPOR VE MÜZİK BÖLÜMLERİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN SOSYAL KAYGI DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI

SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

Batuhan BATU, Hüseyin YILMAZ

A new method based on sensitivity analysis to optimize the placement of SSSCs

Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Science

Hamed HASHEMI-DEZAKI, Masoud MOHAMMADALIZADEH-SHABESTARY

Meslek Yüksekokullarına Sınavsız Geçişte İzlenen Kriterlerin Değerlendirilmesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Şenay NARTGÜN, Engin YÜKSEL