TÜRKİYE’DEKİ DİZİ İZLEYİCİLERİNİN KULLANIMLAR DOYUMLAR YAKLAŞIMIYLA İNCELENMESİ

The aim of this paper is to investigate the TV series watching habits of Turkish viewers based on the uses and gratifications approach. The research for this paper was carried out in Antalya, Turkey among 313 respondents. It is proposed that viewers watch the TV series in order to satisfy their specific needs. However, it was found that TV series produce unintended viewer needs. It can be suggested that unintended outcomes neglected by the uses and gratifications approach, which posits the viewer active, makes the viewer inactive.

THE USES AND GRATIFICATIONS APPROACH OF TV SERIES VIEWERS IN

Çalışmanın amacı kullanımlar ve doyumlar yaklaşımına dayanarak izleyicilerin dizi izleme alışkanlıklarını incelemektir. Bu çalışma için gerçekleştirilen alan araştırması Antalya ilinde 313 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. İzleyicilerin dizileri belli bir takım ihtiyaçları karşılamak amacıyla takip ettiği belirtilmektedir. Ancak dizilerin izleyiciler için beklenmeyen yeni ihtiyaçlar ürettiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle izleyicileri aktif olarak konumlandıran kullanımlar ve doyumlar yaklaşımının göz ardı ettiği beklenmeyen sonuçların aslında izleyicileri pasif konuma ittiği söylenebilir.