Özgür Turay KAYMAKÇI, İsmail YAKIN, Mehmet Turan SÖYLEMEZ

Demiryolu Sinyalizasyon Sistemi İçin Hibrit Bir RAMS Değerlendirme Yöntemi

A Hybrid RAMS Evaluation Method for Railway Signalization System

Demiryolu Mühendisliği

2023-Sayı: 17

145-160

Signalling, RAMS, FMEA, FTA, Risk Assessment

Signalling, RAMS, FMEA, FTA, Risk Assessment

51863

Benzer Makaleler

ISO 31000 Risk Yönetimi Çerçevesi ve ALARP İlkesi Kullanılarak Yeni Bir Gıda İşleme Tesisinin Risklerinin Değerlendirilmesi

Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi

Betül KARA, Minel CANBAZ, Ezgi Sude DOĞHAN, Ertuğrul AYYILDIZ

Hata Türü ve Etkileri Analizi ve Döküm Sektöründe Bir Uygulama

Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

Sariye ŞENÇOBAN KAYA, Kemal ALAYKIRAN

Design and Development of a Web Based Dynamic Assessment System to Increase Students' Learning Effectiveness

International Journal of Assessment Tools in Education

Arif TULUK, Halil YURDUGÜL

Assessment tools and strategies used by Jamaican secondary school teachers

International Journal of Assessment Tools in Education

Clavia WİLLİAMS-MCBEAN

ST-PRA+FMEA Hybrid Risk Analysis Application for Catastrophic Events at Hospitals

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi

Hatice Semrin TİMLİOĞLU İPER, Mucize SARIHAN, Efe Serkan BOZ, Onur YARAR, Halil SOYAL

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TEDARİK ZİNCİR YÖNETİMİNİN RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ VE ANALİZİ

Beykent Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

Emel YONTAR, Şölen ZENGİN

Transformatör üreten bir firmada risk analizinde bulanık HTEA kullanımı ve uygulama yazılımı geliştirme

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Mert TURAN, Demet GÖNEN OCAKTAN

Tedarik zinciri risk yönetimi: Kavramsal çerçeve ve tedarik yönlü bir literatür araştırması

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Hamit ERDAL