Beykent Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

Cilt: 16 Sayı: 1 -2023Son Sayı