Fatma Berna BİLGİN BAŞARAN, Seta KÜRKÇÜOĞLU

OPERA SANATÇISI MARIA CALLAS ÖRNEKLEMİ ÜZERİNDEN SES VE DERMATOMİYOZİT HASTALIĞI BAĞLANTISI

THE RELATION OF VOICE AND DERMATOMYOSITIS DISEASE WITH THE SAMPLE OF OPERA SINGER MARIA CALLAS

Eurasian Journal of Music and Dance

2023-Sayı: 21

141-166

Maria Callas, Ses, Opera, Ses Sağlığı, Dermatomiyozit

Maria Callas, Voice, Opera, Voice Health, Dermatomyositis

30434