OPERA SANATÇISI MARIA CALLAS ÖRNEKLEMİ ÜZERİNDEN SES VE DERMATOMİYOZİT HASTALIĞI BAĞLANTISI

Opera sanatçısı Maria Callas (1923-1977), tüm zamanların en ünlü opera sanatçısı olarak kabul edilmektedir. Ünlü sanatçının opera dünyasına kattığı en büyük değer, Bel Canto sanatına stil, oyunculuk ve icra bakımından kazandırdıklarıdır. Ancak sanatçı kariyerini ne yazık ki erken noktalamak zorunda kalmıştır. Bu konu hakkında pek çok spekülasyon yapılmasına rağmen, kariyerinin erken sonlanmasının nedenlerinin başında dermatomiyozit hastalığı yer almaktadır. Bu çalışmada, Maria Callas’ın çocukluğundan gelen anne baskısı, baba özlemi gibi travmalarının neden olduğu psikolojik durumların ilerleyen yaşlarındaki aile, ilişki ve sanat hayatına olan etkileri, sanat hayatını erken bitirmesine neden olan dermatomiyozit hastalığı ve bu hastalığının erken teşhis edilememesinin özel ve sanat hayatı üzerinde yarattığı etkiler, Aristotle Onassis ile birliktelik yaşamaya başladıktan sonra opera performansına uygun olmayan yaşam biçimi benimseyişinin sağlığına olumsuz etkileri ve bu ilişki sırasında sanatına ara verişinin bir vokal atlet olarak performansına etkilerine yer verilmiştir. Ayrıca yine Maria Callas örneklemi üzerinden, ses ve dermatomiyozit hastalığı bağlantısı ele alınmış, günümüzdeki bu hastalık ile ilgili tedavi yöntemleri incelenmiş ve İtalyan KBB ve Foniatri Uzmanları Prof. Dr. Franco Fussi ve Prof. Dr. Nico Paolo Paolillo tarafından 2010 yılında yapılan bir araştırmanın sonucunda ortaya koydukları hipotezden yola çıkılarak, bu hipotezin bazı verilerine de yer verilmiştir. Tüm bilgilerin ışığında ses eğitimi ile dermatomiyozit hastalığının seyrine olumlu katkı sağlanacak bir yöntem uygulanıp uygulanamayacağı araştırılmıştır.

THE RELATION OF VOICE AND DERMATOMYOSITIS DISEASE WITH THE SAMPLE OF OPERA SINGER MARIA CALLAS

Opera singer Maria Callas (1923-1977) is considered the most famous opera singer of all time. The greatest value that the famous artist added to the world of opera is what she brought to the art of Bel Canto in terms of style, acting and performance. Unfortunately, the artist had to end his career early. Although there are many speculations on this subject, dermatomyositis is one of the main reasons for the premature termination of his career. In this study, the effects of psychological conditions caused by traumas such as maternal pressure, longing for father from her childhood, on family, relationship and art life in her later years, Dermatomyositis disease that causes her to end her art life early, and the inability to detect this disease early on her private and artistic life. not using her medications regularly due to weight gain, the negative effects on her health of adopting a lifestyle that is not suitable for opera performance after she started to live with Aristotle Onassis and entered the society life, the effects of taking a break from her art during the relationship on her performance as a vocal athlete are included. In addition, the connection between voice and Dermatomyositis was discussed, again through the Maria Callas sample, and today’s treatment methods related to this disease were examined and Italian ENT and Phoniatrists Prof. Dr. Franco Fussi and Prof. Dr. Nico Paolo Paolillo, based on the hypothesis they put forward as a result of a study conducted by them in 2010, , some data of this hypothesis are also included. In the light of all information, it has been investigated whether a method that will contribute positively to the course of dermatomyositis with voice training can be applied.

___

 • İncel, E. (t. y.). Dermatomiyozit. Erişim adresi: https://www.uzmandoktor.net/dermatomiyozit
 • Ali, F. (2019, 31 Aralık). Leyla Gencer Yazıları III. Erişim tarihi 26 Nisan, 2020, https://filizali.blogspot.com/2019/
 • Allegri, R. (2018). Maria Callas Aşk Mektupları. İstanbul: Karakarga Yayınları.
 • Ardoin, J. (1995). The Callas Legacy - The Complete Guide to Her Recordings on Compact Disc. Fourth Edition, London: Amadeus.
 • Baklacı, N. (2022, Şubat 01). Özel Antakya Akademi Hastanesi, Hatay.
 • Christiansen, R. (1986). Prima Donna - A History. Harmondsworth: Penguin Books Ltd.
 • Denizoğlu, İ. (2022, Mart 16). Online.
 • Heuristic. (t.y.). Dermatomyositis (DM). Erişim adresi https://understandingmyositis.org/myositis/dermatomyositis/
 • Myositis Support. (2014). Dermatomyositis is a rare autoimmune disease. Erişim adresi https://understandingmyositis.org/dermatomyositis-rare-autoimmune-disease/
 • Edwards, A. (2001). Maria Callas: An Intimate Biography. New York: St. Martin’s Press.
 • Eidsheim, N. S. (2017). Maria Callas’s Waistline and the Organology of Voice, 4. Erişim adresi https://doi.org/10.1093/oq/kbx008
 • Fuchs, A. (2006). In Search Of The ‘True’ Sound of An Artist: A Study Of Recordings By Maria Callas (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Stellenbosch University Faculty of Arts, Stellenbosch.
 • Fussi, F. (2022, Nisan 15). Voiceİstanbul 2022, İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Kampüsü, İstanbul.
 • Gage, N. (2001). Greek Fire - The Story of Maria Callas and Aristotle Onassis. London: Pan Books.
 • Günsoy, Y. (2019). Doğumunun 95. yılında Maria Callas. Andante Dergisi. Erişim adresi https://www.andante.com.tr/tr/9066/Dogumunun-95.-Yilinda-Maria-Callas
 • Jellinek, G., (1986). Callas: Portrait of a Prima Donna. New York: Dover Publications.
 • Jonithm. (2015). My Favourite Opera Singer- Maria Callas. Erişim adresi https://talesoftessitura.wordpress.com/2015/12/16/my-favourite-opera-singer-maria-callas/
 • Katayıfçı, N. (2022, Ocak 14). Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Hatay.
 • Kimyon, G. (2021, Kasım 23). Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı, Hatay.
 • Koçak, İ. (2022, Mart 02). Online.
 • Kürkçüoğlu, S. (2018). Bağımsız Çalışmalar Ders Notları. İstanbul: İstanbul Okan Üniversitesi Konservatuvarı, Sanatta Yeterlik Programı.
 • Kürkçüoğlu, S. (2020). Ses Eğitiminden Sahneye - Opera İcracılarının Performans Öncesi Uygulamaları Gereken Eylemler. Ankara: Gece Kitaplığı.
 • Levine, R. (2003). Maria Callas - A Musical Biography. New York: Black Dog & Leventhal Publishers.
 • Heuristic (t.y.). Maria Callas. Erişim adresi https://stringfixer.com/tr/Maria_Callas
 • Stassinapoulos, A. (1980). Maria Beyond The Callas Legend. London: Weidenfeld and Nicolson.
 • Stancioff, N. (1987). Maria: Callas Remembered: An Intimate Portrait of the Private Callas. New York: E. P. Dutton.
 • Wijdicks, E., & Dacy, L. (2021). Maria Callas—her inner voice revealed. Erişim adresi https://hekint.org/2021/03/19/maria-callas-her-inner-voice-revealed/
 • Yiannis, J. (2018). GayCultureLand. Erişim adresi http://gaycultureland.blogspot.com/2018/03/gay-icons-divas-maria-callas.html
 • Fussi, F., & Paolillo, N. P. (2017). Analisi spettrografiche dell’evoluzione e involuzione vocale di Maria Callas alla luce di una ipotesi fisiopatologica. Erişim adresi https://www.francofussi.com/analisi-spettrografiche-dellevoluzione-e-involuzione-vocale-di-maria-callas-alla-luce-di-una-ipotesi-fisiopatologica/