Basak GORGORETTİ, Emine KIVANÇ ÖZTUĞ

KIBRIS TÜRK TOPLUMUNUN TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİ BENİMSEMESİNDE EĞİTİM VE MÜZİĞİN ETKİSİ

THE EFFECT OF EDUCATION AND MUSIC ON TURKISH CYPRIOT COMMUNITY’S ADOPTION TO TURKISH NATIONALISM

Eurasian Journal of Music and Dance

2023-Sayı: 21

1-14

Kıbrıs Türk milliyetçiliği, İngiliz yönetimi, müzik, eğitim

Turkish Cypriot nationalism, British administration, music, education

33037