Özlem AKKAYA

1979 Senato Seçimleri ve şKD: “Analar… Bacılar… Emekçi Kadınlar… Adayınız Bakiye Beria Önger’dir!”

1979 Senate Elections and şKD: “Mothers… Sisters… Working Women… Here is Your Candidate, Bakiye Beria Önger!”

Kültür ve İletişim

2019-Cilt: 22(1) - Sayı: 43

129-130

İlerici Kadınlar Derneği, Türkiye Komünist Partisi, kadın hareketi, sosyalizm, Bakiye Beria Önger

movement, socialism, Bakiye Beria Önger The Association of Progressive Women, Turkey’s Communist Party, women’s

37535