İrfan SEVİNÇ

Din Görevlilerinin Kurumsal Aidiyet Algısı İle İş Performansları Arasındaki İlişki

The Relationship between Religious Officials' Perception of Institutional Belonging and their Job Performance

Kocatepe İslami İlimler Dergisi

2022-Cilt: 5 - Sayı: 2

249-274

Din Eğitimi, Din Görevlisi, Aidiyet, Kurumsal Aidiyet, İş Performansı

Religious Education, Religious Official, Belonging, Institutional Belonging, Job Performance.

364 70

7