7
Benzer Makaleler

Para Vakıfları İle Faizsiz Bankacılık İşlemleri Arasında Bir Mukayese

Uluslararası Finansal Ekonomi ve Bankacılık Uygulamaları Dergisi

Abdullah DURMUŞ

17. Yüzyıl Sonlarında Muhalif Bir Metin: Muhammed b. Hamza el-Aydınî’nin Bey‘u’l-Îne Risalesi

Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi

Süleyman KAYA

İSLAMİ FİNANSAL ENSTRÜMANLARDAN BİRİSİ OLARAK SUKUK: HİBRİD SUKUK İÇERİSİNDE YER ALAN MURABAHA SÖZLEŞMELERİNİN İSLAMİ HÜKÜMLERE UYGUNLUK YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

Journal of Life Economics

İsabet Ebru YAZICIOĞLU, Hasan KAZAK

İCARE SUKUK SERTİFİKALARININ ÖRNEK OLAY ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ: NAKHEEL SUKUK ÖRNEK OLAYI

İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi (İEFD)

Muhammed Furkan ULAŞ, Kamola BAYRAM

Muhasebecilerin Eserlerinde Muâmele-i Şer'iyyenin Yeri: Çözüm Yöntemleriyle Murabaha Problemleri

Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi

Tuba OĞUZ

Muhasebe Kayıtları Işığında 18. Yüzyıl Para Vakıflarının Nakit İşletme Yöntemleri

Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi

Süleyman Kaya, Muhammed Emin Durmuş, İsmail BEKTAŞ, Arif AKKAYA

Parakende Para Vakfına Bağlı Sukuk Uygulamasının Değerlendirilmesi ve Sosyoekonomik Kalkınma Üzerindeki Potansiyel Etkileri

Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi

Mohamad Handi KHALİFAH, Hakan ASLAN

Leasing İşlemleri İle İlgili Avrupa Birliği Mevzuatının Türk Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Betül TİRYAKİ