Leasing İşlemleri İle İlgili Avrupa Birliği Mevzuatının Türk Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi

Bu çalışmada, ülkemizin ekonomik kalkınması açısından oldukça önemli bir finansman yöntemi olan leasing işlemi inceleme konusu yapılmıştır. Gümrük Birliği sürecinde, Avrupa Birliği Ortak Ticaret ve Ortak Rekabet politikalarının gereği olarak yakından takip edilmesi ülkemiz rekabet gücü, teknik mevzuat ve standartların uyumlaştırılması bakımından önem arz eden Avrupa Birliği’nin Leasing işlemlerine ilişkin mevzuatının incelenmesi gerekli görülmüştür. Bu amaçla, makalede öncelikle leasing kavramı ve temel özellikleri belirtilmiş, daha sonra leasingin türleri, her bir leasing türünün Finansal Kiralama Kanunu’nun kapsamına girip girmediği meselesi üzerinde durulmuştur. İkinci sırada ise Avrupa Birliği Hukukunda leasing işlemleriyle ilgili mevzuat hükümleri incelenmiş ve bu hükümler Türk Hukukunda yer alan leasing ile ilgili düzenlemeler açısından değerlendirilmiştir

The Consideration of the Provisions of the European Union about Leasing Operations from the Point of View of the Turkish Law

Das Thema dieser Studie ist die Leasingsgeschäft, die, unter dem Gesichtspunkt der ökonomischen Entwicklung der Türkei betrachtet, eine sehr wichtige Finanzmethode darstellt. Ein Studium der Rechtsvorschriften der Europaischen Union über die Leasingsgeschäft wird als notwendig angesehen, da das genaue Verfolgen dieser Vorschriften, das eine Notwendigkeit der Gemeinsame Handels- und Wettbewerbspolitik der Europaischen Union ist, ist von entscheidender Bedeutung im Laufe des europaischen Zollunionverfahrens für die Konkurrenzkraft der Türkei und die Anpassung ihrer technischen Rechtsvorschriften und Standards an diejenigen der Europaischen Union. Zum diesen Zweck wird am Anfang der Begriff des Leasings definiert und jede Leasingsart sowie die Frage, ob diese vom Leasingsgesetz abgedeckt wird oder nicht, in Betracht gezogen. Danach werden die die Leasinggeschäft betreffenden Vorschriften des Rechts der Europaischen Union aus dem Blickwinkel der Leasingsregelungen des türkischen Rechts untersucht.