Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi-Cover
  • ISSN: 2146-4928
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2011
  • Yayıncı: Oktay Güvemli Muhasebe ve Finans Tarihi Vakfı (MUFTAV)

22.6b11.8b