Aytaç KAYADEVİR

Kitaplar Çantamızda Ayaklar Pedallarda: Özgürlük

The Books in our Bag, the Feet on the Pedal: Freedom

Türk Kütüphaneciliği

2015 - Cilt: 29 - Sayı: 4

738 - 743

Bikes, books, liberation, freedom

29 19

Benzer Makaleler

Nötrofil/lenfosit oranı diyabetik hastalarda epikardiyal yağ doku kalınlığının bağımsız bir belirleyicisidir.

Cukurova Medical Journal

Yaşar TURAN, Elif TURAN

βv TOHUMLAMA TEKNİĞİNİN ALTERNATİF PRE-KRİSTALİZASYON YÖNTEMİ OLARAK SİNBİYOTİK SÜTLÜ ÇİKOLATA ÜRETİMİNDE KULLANIMI

Gıda

Ömer Said TOKER, Haniyeh Rasouli Pirouzian, Nevzat Konar, Derya Genç Polat

COĞRAFİ FAKTÖRLERİN KÖY YERLEŞMELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN OSMANELİ İLÇESİ BİLECİK ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ

Asia Minor Studies

Zafer BAŞKAYA

Bir Nesle Mensubiyetin Hikayesi: Anılar ve Düşünceler

Bilimname

Abdulvahap TAŞTAN

Design of an Automatic Item Pick-up System for Unmanned Aerial Vehicles

Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Erdinç ALTUĞ, Mehmet Emin MUMCUOĞLU, İlgaz YÜKSEL

Determination of root-knot nematodes species (Meloidogyne spp.) on weeds in Adana and Mersin province

Türkiye Entomoloji Dergisi

Hüseyin ERCAN, İ. Halil ELEKCİOĞLU

Değişik NaCl Konsantrasyonlarının Kuru Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Genotiplerinin Çimlenme ve Fide Gelişmesine Etkileri / The Effects of Different NaCl Concentrations on Germination and Seedling Growth of Dry Bean (Phaseolus vulgaris L.) Genotypes

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Erdal ELKOCA, Faik KANTAR, İsmail GÜVENÇ

“An Application on Safety Stocks in Inventory Management and Relationships With MRP”

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Mustafa GERŞİL