Zülfükar Aytaç KİŞMAN, Yavuz ÖZEK, Mehmet Selçuk SADAK

FİİLİ MÜZAKERE SÜRECİNDE TÜRKİYE’NİN POLİTİK RİSK GÖRÜNÜMÜNÜN SEÇİLİ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ ÜLKELERLE KARŞILAŞTIRILMASI

COMPARISON OF TURKEY’S POLITICAL RISK OUTLOOK WITH SELECTED EUROPEAN UNION COUNTRIES IN THE ACCESSION NEGOTIATION

Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

2022-Cilt: 6 - Sayı: 2

23-58

Türkiye, Avrupa Birliği, Müzakere Süreci, Politik Risk

Turkey, European Union, Negotiation Process, Political Risk

49 25

7