GÜMRÜK BİRLİĞİ SONRASI TÜRKİYE’NİN ENDÜSTRİ-İÇİ TİCARET DÜZEYİ

II. Dünya savaşından sonra sanayileşmiş ülkelerde ortaya çıkan endüstri-içi ticaret (eit) olgusu, daha sonra gelişmekte olan ülkelerde de sanayileşmenin ilerlemesiyle yaygınlık kazanmıştır. Türkiye’nin gündemine daha önceki dönemlerde giren ancak yeterince ağırlığı olmayan bu ticaret şeklinin, Gümrük Birliği’ne girildikten sonra artması beklenmektedir. Bu çalışmada Türkiye’nin eit düzeyi ve yapısı incelenmiş ve Gümrük Birliği’nin Türkiye’nin eit düzeyine etkisi test edilmiştir. Test sonuçlarına göre Gümrük Birliği’nin Türkiye’nin eit seviyesini olumlu yönde etkilediği sonucuna varılmıştır.

GÜMRÜK BİRLİĞİ SONRASI TÜRKİYE’NİN ENDÜSTRİ-İÇİ TİCARET DÜZEYİ

II. Dünya savaşından sonra sanayileşmiş ülkelerde ortaya çıkan endüstri-içi ticaret (eit) olgusu, daha sonra gelişmekte olan ülkelerde de sanayileşmenin ilerlemesiyle yaygınlık kazanmıştır. Türkiye’nin gündemine daha önceki dönemlerde giren ancak yeterince ağırlığı olmayan bu ticaret şeklinin, Gümrük Birliği’ne girildikten sonra artması beklenmektedir. Bu çalışmada Türkiye’nin eit düzeyi ve yapısı incelenmiş ve Gümrük Birliği’nin Türkiye’nin eit düzeyine etkisi test edilmiştir. Test sonuçlarına göre Gümrük Birliği’nin Türkiye’nin eit seviyesini olumlu yönde etkilediği sonucuna varılmıştır.