Sakarya University Journal of Science

Cilt: 27 Sayı: 6 -2023Son Sayı