Tuğçenur ERİLLİ

Bîrûnî’nin Ötekini Anlamada Özgün Yöntemi: Havas ve Avam Ayrımı

Al-Biruni’s Typical Method In Understanding The Other: Division of The Commons And The Educated

İlahiyat Araştırmaları Dergisi

2019-Sayı: 12

95-110

Bilim Tarihi, el-Bîrûnî, Kültürlerarası Anlayış, Avam ve Havas, Hintliler

History of Science, Al-Biruni, Intercultural Understanding, Com¬mons and Educated, Indians

1926