• Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2014
  • Yayıncı: İslâmî İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı (İSİLAY) İlahiyat Araştırmaları Merkezi (İLAMER)

23.6b1.3b