Ahmet CONKER

İklim Değişikliğinin Güvenlikleştirilmesine Suriye İç Savaşı Bağlamında Eleştirel Bir Bakış

A Critical Look At The Securitization of Climate Change in the Context of the Syrian Civil War

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2020 - Cilt: 18 - Sayı: 4

155 - 170

Climate Change, Securitization

30 13