Birinci Dünya Savaşı'nın Erken Döneminde İngiltere'nin Stratejik Yaklaşımının Belirlenmesi: Çanakkale'ye Harekât Kararının Alınmasının İngiltere'nin Stratejik Yaklaşımının ve Savaş Hedeflerinin Saptanması ile İlişkisi

Bu çalışmanın amacı Birinci Dünya Savaşında İngilizSavaş Konseyi'nin 1915'in Ocak ayında Çanakkale Harekatı ile ilgili kararı alma sürecini ve bu sürecin savaşın erken döneminde İngiltere'nin savaş stratejisinin ve savaş hedeflerinin belirlenmesi ile olan ilişkisini analiz etmektir. Bu çerçevede Birinci Dünya Savaşının erken döneminde İngiltere'de karar alma mekanizmasının oluşumu ve etkinliği incelenerek, bumekanizma içinde yer alan görüşlerin ve yaklaşımların yansımalarının karar alma sürecine etkilerinin saptanması hedeflenmiştir.

The Determination of the British Strategical Approach During the Early Period of World War I: The Relation Between the Process of Decision Making About the Dardanelle's Campaign and the Determination of British Strategical Approach and British War Aims

Bu çalışmanın amacı Birinci Dünya Savaşında İngilizSavaş Konseyi'nin 1915'in Ocak ayında Çanakkale Harekatı ile ilgili kararı alma sürecini ve bu sürecin savaşın erken döneminde İngiltere'nin savaş stratejisinin ve savaş hedeflerinin belirlenmesi ile olan ilişkisini analiz etmektir. Bu çerçevede Birinci Dünya Savaşının erken döneminde İngiltere'de karar alma mekanizmasının oluşumu ve etkinliği incelenerek, bumekanizma içinde yer alan görüşlerin ve yaklaşımların yansımalarının karar alma sürecine etkilerinin saptanması hedeflenmiştir.
Güvenlik Stratejileri Dergisi-Cover
  • ISSN: 1305-4740
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005
  • Yayıncı: Millî Savunma Üniversitesi Atatürk Stratejik Araştırmalar ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü