Nihal ATMACA

“BAŞAR-” ve “BAŞARI” SÖZCÜĞÜ ÜZERİNDE DEĞERLENDİRMELER

ASSESSMENTS ON THE WORDS “SUCCEED” AND “SUCCESS”

Sanal Türkoloji Araştırmaları Dergisi

2022-Cilt: 7 - Sayı: 1

9-14

başar-, başarı, etimoloji, ekleme, sıklık

succeed, success, etimology, affixation, frequency

593

Benzer Makaleler

Çocuk Oyun Alanlarında Estetik Başarım

Bartın Orman Fakültesi Dergisi

Elvan ENDER

Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Yaklaşımının İlkokul Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Argümantasyon Kalite Düzeylerine Etkisi

Kastamonu Education Journal

Serpil KARA, Serkan YILMAZ, Sevgi KINGIR

Eylem araştırmacısı olarak öğretmen eğitimcileri: Öğrenci başarısızlığının altındaki etmenler

Journal of Language and Linguistic Studies

Emel GÜRSOY, Şule Çelik KORKMAZ

ÇALIŞANLARIN TEKNOLOJİK STRES ALGILARININ BİREYSEL İŞ PERFORMANSINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ: DÜZCE İLİ TEKSTİL SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Uluslararası İşletme Bilimi ve Uygulamaları Dergisi

Bekir KÜÇÜKDURSUN, Tuğçe Songül ÖZKAN, Sena ŞAHİN, Burhan DOĞAN, Öznur BOZKURT

ÖĞRETMENLERİN MATEMATİĞE KARŞI TUTUMLARININ, CİNSİYETE GÖRE İLKÖĞRETİM 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK BAŞARILARINA ETKİSİ

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Bülent ALCI, Münire ERDEN

Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma Düzeyleri İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişki

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Veysel DEMİRER, Vehbi YOLCU

YAPAY AÇIKLIKLI RADAR VE SONAR GÖRÜNTÜLEME İÇİN YENİ BİR LİNEER OLMAYAN SIKLIK DEĞİŞİMLİ SİNYAL

Journal of Naval Sciences and Engineering

Cihan BAYINDIR

Çocukların Üstbilişsel Farkındalıkları ile Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi

Esra Benli Özdemir, Selçuk ARIK