Onur YILDIZ

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’İN KEŞMİR SORUNUNA MÜDAHALESİ: REALİZM/LİBERALİZM TARTIŞMASI

THE UNITED NATIONS INTERVENTION IN THE KASHMIR ISSUE: REALISM/LIBERALISM DEBATE

Oğuzhan Sosyal Bilimler Dergisi

2019-Cilt: 1 - Sayı: 1

1-17

Hindistan-Pakistan Çatışması, Keşmir Sorunu, BM Müdahalesi, Realizm, Liberalizm

Kashmir Issue, India-Pakistan Conflict, the UN Intervention, Realism, Liberalism

69 28

7