Musa ŞANAL, Ali Furkan KAYA

Etnik Girişimci İşletmelerde Kurumsallaşma ve Belirsizlikten Kaçınma İlişkisi Üzerine Bir Araştırma

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

2018-Cilt: 22 - Sayı: 1

115-126

Etnik Girişimcilik, Kurumsallaşma, Formalleşme, Profesyonelleşme

38 12

7