Deniz ZEREN, Mehmet ÇELENK

Ülke İtibarının Ulus Marka Değeri ve Ülke İmajına Etkisi Üzerine Bir Araştırma

A Research On The Effect Of Country Reputation on National Brand Value and Country Image

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

2020-Cilt: 24 - Sayı: 1

91-110

Ülke İtibarı, Ülke majı, Ulus Markası

Country Reputation, Country Image, Nation Branding

211 100

7