Sertaç KAYA

GÜNÜMÜZ EDEBİYAT DERGİLERİNİN SANAT VE POPÜLER KÜLTÜR KAVRAMLARI ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yeni Medya Elektronik Dergisi

2020-Cilt: 4 - Sayı: 1

53-68

Popüler Kültür, Sanat, Edebiyat Dergileri

5026

Benzer Makaleler

Pop Kültür, Mizah ve Yeniden Üretim Etkisinde Bir Sanat Akımı ‘Geek Art’

Sosyal Mucit Academic Review

Emin TOKSÖZ

SAKARYA İLİNDEKİ İLKOKUL 3. VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN VE ÇEVRESİNİN DİNLEDİĞİ MÜZİK TÜRLERİNİN CİNSİYET DEĞİŞKENİNE GÖRE İNCELENMESİ

Online Journal of Music Sciences

Murat Can DİLBER, Nilgün SAZAK

SAKARYA İLİNDEKİ İLKOKUL 3. VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN VE ÇEVRESİNİN DİNLEDİĞİ MÜZİK TÜRLERİNİN CİNSİYET DEĞİŞKENİNE GÖRE İNCELENMESİ

Çevrimiçi Müzik Bilimleri Dergisi

Murat Can DİLBER, Nilgün SAZAK

Dizi ve Filmlerde Hemşire İmajının Kültür Endüstrisi ve Popüler Kültür Bağlamında İncelenmesi: Türkiye'den İki Vakanın Analizi

International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies

Recep AKKAYA, Sefer DARICI

Küreselleşme ve popüler kültürün yükselişi

NOSYON: Uluslararası Toplum ve Kültür Çalışmaları Dergisi

Cem ARTAN

GÖRSEL SANAT ÖĞRENCİLERİNİN KRİPTO SANAT (NFT) DÜNYASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Turkish Online Journal of Design Art and Communication

Merve KARAMAN

COVID-19 SALGINI DÖNEMİNDE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ONLINE KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİNİ TAKİP ETME SIKLIKLARI HAKKINDA NİCEL ARAŞTIRMA; İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

İstanbul Kent Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Serkan DORA, Deniz DORA, Aylin DAĞ GÜZEL

Kültür Olgusunun Anlamları ve Kültürün İngilizce Sınıflarına Entegre Edilmesi

Bayterek Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi

Elif KEMALOĞLU ER