COVID-19 SALGINI DÖNEMİNDE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ONLINE KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİNİ TAKİP ETME SIKLIKLARI HAKKINDA NİCEL ARAŞTIRMA; İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Küreselleşme Covid-19 salgınının tüm dünyada hızla yayılmasına sebep olmuştur. Özellikle salgının ilk dönemleri insanları karamsarlığa ve paniğe sürüklemiştir. Aşının henüz bulunmayışı da hükümetleri radikal kararlara zorlamıştır. Bu kararlar içerisinde en önemlisi tam ya da kısmi kapanma dönemleridir. Kapanmanın karamsarlığı içerisinde insanları umuda yönlendirecek birçok iyi şey de gerçekleşmiştir. Kültürel ve sanatsal çok sayıda etkinlik çevrimiçi bir şekilde kitlelere ücretsiz olarak sunulmuştur. Evinde internet olan herkes bu etkinliklere ulaşabilmiştir. Kültürel ve sanatsal etkinliklerin çevrimiçi olması herkesin takip ettiği anlamına gelmemektedir. Gerçek yaşamda da birçok etkinlik ücretsizdir. Burada temel fark çevrimiçi etkinliklere zahmetsizce ulaşabilme olanağıdır. Bu çalışmada, Covid-19 salgınının ilk dönemlerinde, İstanbul Arel Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin çevrimiçi etkinliklere katılım oranları nicel araştırma yöntemi ile incelenmektedir. Araştırmanın amacı puansız ya da düşük puanla girilen üniversitelerin meslek yüksekokulu öğrencilerinin beğeni profilini öğrencilerin bölüm seçimleri üzerinden ortaya çıkarmaktır. Çalışmada beğeni yargısı Pierre Bourdieu’nün sermaye tanımları üzerinden tartışılmaktadır.

___

 • Anadolu Ajansı, (2022), https://www.aa.com.tr/tr/koronavirus/turkiyenin-kovid-19-salginiyla-mucadelesinin-2-yili/2529977, (Erişim Tarihi: 10.11.2022)
 • Arel Üniversitesi (2022), https://kalite.arel.edu.tr/2020-2021/, (Erişim Tarihi:10.12.2022).
 • Beck, U. (2011), Risk Toplumu Başka Bir Modernliğe Doğru, (Çev. K. Özdoğan ve B. Doğan), İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Bourdieu P. (2017), Ayrım-Beğeni Yargısının Toplumsal Eleştirisi (2. Baskı), (Çev: D. F. Şannan ve A. G. Berkkut), Ankara: Heretik Yayıncılık.
 • Bourdieu, P. (1986), “Sermaye Biçimleri”, (Çev: M. M. Şahin), John Richardson (Ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. New York: Greenwood: 241-258.
 • Bourdieu, P. ve Darbel, A. (2011), Sanat Sevdası-Avrupa Sanat Müzeleri ve Ziyaretçi Kitlesi, (Çev. S. Canbolat), İstanbul: Metis Yayıncılık.
 • CNNTURK (2022), https://www.cnnturk.com/teknoloji/turkiyede-kac-kisi-akilli-telefon-kullaniyor, (Erişim Tarihi: 10.12.2022)
 • Doğruluk Payı (2020), https://www.dogrulukpayi.com/bulten/turkiye-de-internet-erisimi-ve-kullanimi-ne-durumda , (Erişim Tarihi: 10.12.2023).
 • Medyascope (2019), (https://medyascope.tv/2019/05/09/turkiyede-hanelerin-yuzde-70inde-bilgisayar-yuzde-99unda-cep-telefonu-yuzde-84unun-de-internete-erisimi-var/), (Erişim Tarihi: 10.10.2012)
 • Neuman, W. L., (2014), Toplumsal Araştırma Yöntemleri Nitel ve Nicel Yaklaşımlar I. Cilt (7. Baskı), (Çev. S. Özge), Ankara: Yayınodası Yayıncılık.
 • TÜİK (2021), https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-(BT)-Kullanim-Arastirmasi-2020-33679 (Erişim Tarihi: 10.12.2022).
 • TÜİK (2022), https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-(BT)-Kullanim-Arastirmasi-2021-37437, (Erişim Tarihi: 10.12.2022).