Elzem Seren DİNÇ KIRLI

SOSYAL MEDYA ORTAMLARINDA SİBER ZORBALIK: LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SİBER ZORBALIK DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ

Yeni Medya Elektronik Dergisi

2020-Cilt: 4 - Sayı: 1

24-39

Sosyal Medya, Zorba, Lise Öğrencileri, Siber Zorbalık

40 17

7