Bilginç EYAN

AHMET MİTHAT EFENDİ'NİN FELÂTUN BEY İLE RÂKIM EFENDİ ROMANINDA İSLAM EPİSTEMOLOJİSİNE MUTLAK BAĞLILIK VE BATI ALGISI

Absolute Commitment to Islamic Epistemology And The West İn Ahmet Mithat Efendi's Novel Felâtun Bey With Râkım Efendi

Türkoloji Dergisi

2021-Cilt: 25 - Sayı: 1

43-56

İslâm, Epistemoloji, Doğu Batı, Ahmet Mithat Efendi

320