Melih OKCU

Türkiye ve Doğu Anadolu Bölgesi Çayır-Mer’a Alanları, Hayvan Varlığı ve Yem Bitkileri Tarımının Mevcut Durumu

Turkey and Eastern Anatolia Region Meadow-Ranglands Areas, Animal Existence and Current Situation of Forage Crops Agriculture

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

2020-Cilt: 51 - Sayı: 3

321-330

Meadow-Rangeland areas, Eastern Anatolia Region, Animal feeding, Fodder, Forage crops

5131