Serhat TÜRKEN

Gelişmekte Olan Piyasalarda Çeşitlendirme Ve Uluslararasılaşma Stratejilerinin İşletme Grubu Düzeyinde İncelenmesi: Doğuş Grubu Örneği

Investigation Of Diversification And Internationalization Strategies On Business Group Level in Emerging Markets: The Case Of Dogus Group

Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi

2018-Cilt: 1 - Sayı: 1

7-43

Aile Holdingleri, Çeşitlendirme Stratejisi, Uluslararasılaşma, Stratejik Analiz, Doğuş Holding

Family Holdings, Diversification Strategy, Internationalization, Strategic Analysis, Doğuş Group

4727

Benzer Makaleler