STRATEJİK PLANLAMADA İKİ FARKLI OKUL:KLASİK VE YÖNETSEL KARAR YAKLAŞIMLARI

Stratejik planlama alanında son yıllarda yapılan çalışmalar, yöneticiler tarafından dikkate alınması gereken yaklaşımlar sunmuştur. Birbirlerine alternatif olan bu yaklaşımları klasik ve yönetsel karar modeli olarak tanımlayabiliriz. Bu çalışma, hangi metodun daha iyi olduğundan ziyade okulların genel özellikleri, varsayımları ve literatürde yapılan eleştirilerin derlenmesi niteliğindedir. Yaklaşımlara ilişkin bilgi düzeyinin artmasının modellerin kullanımını etkileyen faktörler ile ilgili teorik alt yapıyı sağlayacağı düşüncesindeyiz.

STRATEJİK PLANLAMADA İKİ FARKLI OKUL:KLASİK VE YÖNETSEL KARAR YAKLAŞIMLARI

Stratejik planlama alanında son yıllarda yapılan çalışmalar, yöneticiler tarafından dikkate alınması gereken yaklaşımlar sunmuştur. Birbirlerine alternatif olan bu yaklaşımları klasik ve yönetsel karar modeli olarak tanımlayabiliriz. Bu çalışma, hangi metodun daha iyi olduğundan ziyade okulların genel özellikleri, varsayımları ve literatürde yapılan eleştirilerin derlenmesi niteliğindedir. Yaklaşımlara ilişkin bilgi düzeyinin artmasının modellerin kullanımını etkileyen faktörler ile ilgili teorik alt yapıyı sağlayacağı düşüncesindeyiz.