Gül ÇAKIR

BÜYÜK TAARRUZ ÖNCESİNDE YUNANİSTAN’IN ANADOLU’DATUTUNMA ÇABALARI: İSTANBUL’UN İŞGALİ PROJESİ VE ANADOLU’DA MUHTARİYET İLANLARI

Greece's Efforts to Maıntaınıng in Anatolıa Before The Great Attack: The Invasıon of Istanbul Project and Announcements of Authorıty in Anatolıa

Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

2022-Cilt: 6 - Sayı: 100. YILINDA BÜYÜK TAARRUZ ÖZEL SAYISI

61-82

Büyük Taarruz, İstanbul’un İşgal Projesi, İzmir, Yunanistan, Türkiye, Muhtariyet

Great Offensive, Istanbul occupation project, Autonomy, İzmir, Greece, Turkey

404