Pınar ALÇİÇEK

Faruk Duman'ın “Sencer ile Yusufçuk” Adlı Öyküsünde Yenilikçi Arayışlar

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

2020-Sayı: 50

311-328

Faruk Duman, yenilikçi arayış, öykü

9136