Zeynep Zelal KIZILKAYA

Sosyal Medya Kullanıcılarının Metalaşması: YouTuberlar Üzerine Bir İnceleme

Commodification of Social Media Users: A Research on Youtubers

Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi

2020-Sayı: 35

63-91

Ekonomi Politik, Dallas Walker Symthe, İzleyici Metası, YouTube, YouTuber

Political Economv, Dallas Walker Symthe, Audience Commodity, YouTube, YouTuber

141 103

7