Benzer Makaleler

Rusya-Ukrayna Savaşı Gölgesinde Dünyadaki Gıda Fiyatlarının Belirleyicileri: Fourier Bootstrap Ardl ve Fourier Bootstrap Toda-Yamamoto Yaklaşımlarından Kanıtlar

Tarım Ekonomisi Dergisi

Oğuzhan ÖZÇELİK

Türkiye’de Enerji Enflasyonunun Enflasyon Oranları Üzerindeki Etkisi

Trends in Business and Economics

Vildan Aygün ALICI, Alaattin KIZILTAN

Uluslararası Sermaye Hareketlerinin Belirleyicileri, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kapsamında Bir Analiz, Türkiye Örneği

Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi

Oğuzhan AYDEMİR, Erhan GENÇ

TÜRKİYE’DE ENFLASYON VE FAİZ ORANI İLİŞKİSİ: FISHER HİPOTEZİNİN SINANMASI

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi

Alpaslan SEREL, Nurcihan AKŞEHİRLİ

Türkiye’de Enerji Üretim ve Tüketiminin Sanayi Endeksi Üzerindeki Etkisi

Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Hatice AKDAĞ, Hasan EKİCİ

TÜRKİYE’DE FİNANSAL GELİŞME ve EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: FOURİER TESTLERDEN KANITLAR

Uygulamalı Ekonomi ve Sosyal Bilimler Dergisi

Eda FENDOĞLU

OECD Ülkelerinde Enerji Kaynakları ve CO2 Emisyonu arasındaki İlişkinin STIRPAT Modeli ile incelenmesi

Yaşar Üniversitesi E-Dergisi

Kaan YILDIRIM, Tuğba AKIN

TÜRKİYE’DE İSLAMİ BANKACILIK, FİNANSAL GELİŞME VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİLERİNİN DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN YÖNTEMLERLE ANALİZİ

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Mustafa Erhan BİLMAN