Kemal EYÜBOĞLU, Yaşar BAYRAKTAR

ANA METAL SANAYİ ALT SEKTÖRLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF FINANCIAL PERFORMANCES IN TERMS OF SUB-SECTORS OF BASIC METAL INDUSTRY WITH AHP AND TOPSIS METHODS

Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi

2019-Cilt: 2 - Sayı: 1

1-10

TOPSIS, Finansal Performans, Ana Metal Sanayi

AHP, TOPSIS, Financial Performance, Basic Metal Industry

6019