Volkan AYDEMİR

Canik Sancağı Terme Kazası Eşrafı Çukadarzâde Hacı Mehmet Efendi ve Ermenilere Yönelik Faaliyetleri 1869 – 1891

Çukadarzâde Hacı Mehmet Efendi, A Member of Gentry in The Liva of Canik, Township of Terme, and His Activities for Armenians

Maarif Mektepleri Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi

2018-Cilt: 1 - Sayı: 2

15-26

Canik, Göç, Ermeni, Rusya, Rum

Canik, Migration, Armenian, Russia, Greek

8327