Nihal YILMAZ, Sibel KARACA SİVRİKAYA

Aterosklerotik Kardiyovasküler Hastalık Tanılı Olgunun Koroner By-Pass Operasyonu Sonrası Hemşirelik Bakımı Olgu Sunumu

Nursing Care After Coronary Bypass Operation With Atherosclerotic Cardiovascular Disease Case Study

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

2018-Cilt: 2 - Sayı: 1

36-45

Hemşirelik bakımı, yoğun bakım, kardiovasküler hastalık, ateroskleroz, By-pass operasyonu

Nursing care, intensive care, cardiovascular disease, atherosclerosis, By-pass operation

61 33

7