Neslihan ÖZDEMİR, Ergin KARİPTAŞ, Serap YALÇIN

GEBELİK SAYISI VE DOĞUM YAPMA ŞEKİLLERİ İLE DURUMLUK VE SÜREKLİ KAYGI DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN DOĞUM ÖNCESİNDE VE DOĞUM SONRASINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

2018-Cilt: 2 - Sayı: 1

1-12

Doğum, durumluk kaygı, sürekli kaygı

Birth, state anxiety, trait anxiety

50 30

7
Benzer Makaleler

COVİD-19 SALGINI SIRASINDA HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK UYGULAMAYA İLİŞKİN KAYGI DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ÇOK MERKEZLİ WEB TABANLI BİR ÇALIŞMA

YOBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi

Seher DÖNER, Yağmur SEZER EFE

Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezi Faaliyetlerinin Kadın Katılımcılar Açısından Değerlendirilmesi: İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde Nitel Bir Araştırma

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

Hanife CANDIR ŞİMŞEK

Vakum yardımlı vajinal doğumun maternal ve neonatal sonuçları

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Erol ARSLAN, Çiğdem AKÇABAY

Evaluation of Status and Constant Anxiety Levels in Basketball Players According to League Ranking

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi

Tuncay SARIİPEK, Yalçın KAYA

THE EFFECT OF BIRTH TYPE ON BREASTFEEDING SUCCESS AND INSOMNIA SEVERITY IN PUERPERANT WOMEN

Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi

Sümeyye ALTIPARMAK, Ayşe Nur YILMAZ

ALTIN İLE HİSSE SENEDİ VE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Nuraydın TOPCU, Mine AKSOY, Nuraydin TOPCU

ALTIN İLE HİSSE SENEDİ VE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ

Trends in Business and Economics

Nuraydın TOPCU, Mine AKSOY, Nuraydin TOPCU

DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER VE SİGARA İÇME DURUMU AÇISINDAN GEBELERİN DOĞUM ÖNCESİ VE SONRASI DURUMLUK VE SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Neslihan ÖZDEMİR, Serap YALÇIN, Ergin KARİPTAŞ