Handan ARICI, Sümeyra ARICAN

Ergen Din Tasavvurunun İnşasında Sosyal Medya

Social Media in the Construction of Adolescens’ Conception of Religion

Kalemname

2021-Sayı: 12

67-93

Din Eğitimi, Ergenlik, Dini Tasavvur, Sosyal Medya, Ahlaki Değer

Religious Education, Adolescence, Religion Concept, Social Media, Moral Values

8632