Eylem IĞDIR

Gastronomi turizmi kapsamında sokak lezzetlerinin yeri ve gastronomik bir ürün olarak değerlendirilmesi

The place of street foods within the scope of gastronomy tourismand evaluation as a gastronomic product

Journal of Tourism Research Institute

2020-Cilt: 1 - Sayı: 2

101-110

Gastronomi Turizmi, Sokak Lezzetleri, Gastronomik Ürün

Gastronomy Tourism, Street Foods

112 41

7