Duygu EREN, Dilara ŞAHİN

Turizm akademisyenlerinin sosyal ağlarda bulunma motivasyonlarının incelenmesi

Examination of tourism academic's motivations to be present in social networks

Journal of Tourism Research Institute

2022-Cilt: 3 - Sayı: 1

29-47

Sosyal Ağlar, Sosyal Ağlarda Bulunma Motivasyonları, Turizm, Akademisyenler

Social Networks, Social Networking Motivations, Tourism, Academics

97 15

7