İnan ERYILMAZ

Örgüt Kültürü ve İş Tatmini Arasındaki İlişkide Sektörel Değişkenlerin Rolü: Kamu ve Özel Sektör Havacılık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

Journal of Aviation Research

2019-Cilt: 1 - Sayı: 1

24-41

Örgüt Kültürü, İş Tatmini, Havacılık Sektörü

5828