Havacılık Sektörüne Yönelik Terör Eylemleri ve Bunlara Karşı Alınan Önlemler

Havacılık sektörü, ülkelerin sosyal, ekonomik, teknolojik, çevresel ve siyasi yapısını hem etkilenmekte hem de ondan etkilemektedir. Bu etkileşim sadece ülkeler ile sınırlı olmayıp, küresel ölçekte tüm ülkeleri kapsayan küresel bir çerçeveye sahiptir. Havacılık sektörü yaygınlaşmasından itibaren birçok yasadışı eyleme maruz kalmıştır. Havacılık sektöründe yaşanan olumsuzluklar katastrofik sonuçlar doğurmaktadır. Bu da havacılık sektöründe yaşanan olayların küresel ölçekte medyada yer almasına sebep olmaktadır. Havayolu ulaştırmasında tarih boyunca özellikle mesajlarını küresel olarak duyurmak isteyen bireysel ve örgütlü eylemcilerin sebep olduğu olaylar yaşanmıştır. Sektörün gelişme gösterdiği dönemlerde güvenlik teknolojilerinin yeterince gelişme göstermediği dönemlerde birçok uçak kaçırma eylemi gerçekleşmiştir. Uçak kaçırma eylemlerinin yanı sıra havalimanları da birçok terör saldırısına maruz kalmıştır. Çalışmada sektöre tarih boyunca yapılan terör eylemleri bunların sebepleri ve bu saldırılar sonucunda alınan önlemler ve havacılık güvenliğinin gelişimi incelenmiştir. Eylemlerin genel olarak İsrail’in kuruluşundan sonra yoğunlaştığı görülmektedir. Bu eylemlere karşı Uluslararası Sivil Havacılık Birliği (ICAO) sürekli olarak güvenlik prosedürlerini geliştirmiştir. Prosedürlerin geliştirilmesi teknolojinin sürekli olarak gelişmesi karşısında sürekli olarak yetersiz kalmıştır.

___

 • Aleman, M. A. (2008). The International Civil Aviation Security Program Established by ICAO. A. R. Thomas içinde, Aviation Security Management-Volume 1 (s. 65-76). Westport CT: Praeger Security International.
 • Duchesnau, J. (2015). Aviation Terrorism Thwarting High-Impact Low-Probability Attacks. Kingston ON: Division of Graduate Studies of the Royal Military College of Canada.
 • Harrison, J. (2009). International Aviation and Terrorism : Evolving Threat. Londra: Routledge.
 • ICAO. (2002). Security Manual for Safeguarding Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference. Doc 8973. MontreaL: ICAO.
 • ICAO. (2011). . Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesine Ek 17 Güvenlik, Kanun Dışı Müdahale Eylemlerine Karşı Uluslararası Sivil Havacılığın Korunması. Montreal: ICAO.
 • Kanadiah, S. (2004). The Privatisation of Aviation Security: An Evaluation of Different Models. Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi. Singapur: National University of Singapore.
 • Neumann, P. R. (2008). Terrorism in the 21st Century The Rule of Law as a Guideline for German Policy. Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung Dept. For Development Policy, .
 • Oldham, P. (2007). Securing the Aviation Transportation System. Yayımlanmamış Yükseklisans Tezi. Monterey CA: Naval Postgraduate School.
 • Safrany, B. (2013). 9/11 Conspiracy Theories. Hungarian Journal of English and American Studies, 11-30.
 • SHGM. (2015). Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı,. Ankara: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü.
 • Thomas, A. R. (2008). Aviation Security Management. Santa Barbara CA: Grenwood Publishing Group Inc.
 • US The Secretary of Defense. (1962). US The Secretary of Defense. Memurandum For The Secretary of Defense. Washington: US The Secretary of Defense.