Osman Seraceddin SESLİOKUYUCU, İnci POLAT SESLİOKUYUCU

Ortak Değer Yaratmada Diyalog ve Şeffaflık: Havayolu Yolcularının Ampirik Analizi

Dialogue and Transparency in Value Co-creation: An Empirical Analysis of Airline Passengers

Journal of Aviation Research

2020-Cilt: 2 - Sayı: 2

168-181

ortak değer yaratma, güven, diyalog, şeffaflık, bağlılık, havayolu yolcusu

value co-creation, trust, dialogue, transparency, commitment, airline passengers

329

Benzer Makaleler

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Öz-Güven Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yalova Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi

Esra BEKTAŞ, Zahit SERARSLAN, Gamze DURMUŞ

Okullarda Yönetsel Değerlerin Önem Düzeyi İle İş Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Cihanşümul Akademi Sosyal Bilimler Dergisi

Hayrullah DOĞRUEL

Çeşitli Branştaki Öğretmenlerin Değer Öncelikleriyle İlgili Yapılmış Akademik Çalışmalar Üzerine Bir İnceleme

İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Oğuzhan TOKER, Ramazan SEVER

İLÇE BELEDİYE ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ: AKSARAY İLİ ÖRNEĞİ

International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries

Erol KOYUNCU, Atilla ELÇİ

Lizbon Reform Andlaşması'nın Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası'na İlişkin Düzenlemelerinin Analizi

Güvenlik Stratejileri Dergisi

Barış ÖZDAL

Okul Öncesinde Değerler Eğitimi İle İlgili Ebeveyn Görüşlerinin İncelenmesi

Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi

Halime Nur SEZER, Duygu YALMAN

TÜRK VE AVRUPA HAVA YOLU ŞİRKETLERİ İÇİN ÜST YÖNETİMDE GÜVENİN ÖNEMİ - KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

Journal of Research in Business

Özge YANIKOGLU

AKADEMİSYENLERDE ÖRGÜTSEL VE MESLEKİ BAĞLILIĞIN İNCELENMESİNE İLİŞKİN BİR ÖRNEK ARAŞTIRMA

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Ömür Timurcanday ÖZMEN, Pınar Süral ÖZER, Ömür Yasar SAATÇİOĞLU