Alper ÖNEN

İnternet, Dijital Demokrasi ve Dezenformasyon Ekseninde Yeni Medya: Sosyal Medya Kullanıcıları Üzerine Bir Değerlendirme

THE NEW MEDIA IN THE CONTEXT OF DIGITAL DEMOCRACY AND DISINFORMATION: AN EVALUATION THROUGH SOCIAL MEDIA USERS

İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi

2019-Cilt: 8 - Sayı: 16

13-35

yeni medya, dijital demokrasi, dezenformasyon, doğruluk kontrolü, teyit

the new media, digital democracy, disinformation, fact checking, confirmation

6545

Benzer Makaleler